นาฬิกา Tank - คาร์เทียร์

TANK

นาฬิการุ่นแทงก์ (Tank) ทรงสี่เหลี่ยม: ความสง่างามและความคิดสร้างสรรค์
TANK MUST ในปีค.ศ. 1917 หลุยส์ คาร์เทียร์ (Louis Cartier) ได้นำแรงบันดาลใจจากความคมชัดของเส้นสายต่างๆ มารังสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ให้กับนาฬิกา ขอบข้างตัวเรือนที่ขนานกันเป็นคู่คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของนาฬิการุ่นนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากดีไซน์ มุมมองด้านบนของยานพาหนะที่ใช้ในการออกรบ นาฬิกาเรือนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นตามองค์ประกอบกราฟิกที่ชัดเจน โดยมีขอบข้างตัวเรือนเสมือนเป็นล้อยางของรถถัง ส่วนตัวเรือนแทนป้อมปืนบนตัวรถถัง หลักการพื้นฐานใหม่จึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานนี้ ส่วนยึดตัวเรือนจะถูกจัดวางไปในแนวเดียวกับสายนาฬิกาเพื่อคงจังหวะของการออกแบบ ชมเพิ่มเติม

TANK MUST

ในปีค.ศ. 1917 หลุยส์ คาร์เทียร์ (Louis Cartier) ได้นำแรงบันดาลใจจากความคมชัดของเส้นสายต่างๆ มารังสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ให้กับนาฬิกา ขอบข้างตัวเรือนที่ขนานกันเป็นคู่คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของนาฬิการุ่นนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากดีไซน์ มุมมองด้านบนของยานพาหนะที่ใช้ในการออกรบ นาฬิกาเรือนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นตามองค์ประกอบกราฟิกที่ชัดเจน โดยมีขอบข้างตัวเรือนเสมือนเป็นล้อยางของรถถัง ส่วนตัวเรือนแทนป้อมปืนบนตัวรถถัง หลักการพื้นฐานใหม่จึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานนี้ ส่วนยึดตัวเรือนจะถูกจัดวางไปในแนวเดียวกับสายนาฬิกาเพื่อคงจังหวะของการออกแบบ
TANK MUST ในปีค.ศ. 1917 หลุยส์ คาร์เทียร์ (Louis Cartier) ได้นำแรงบันดาลใจจากความคมชัดของเส้นสายต่างๆ มารังสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ให้กับนาฬิกา ขอบข้างตัวเรือนที่ขนานกันเป็นคู่คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของนาฬิการุ่นนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากดีไซน์ มุมมองด้านบนของยานพาหนะที่ใช้ในการออกรบ นาฬิกาเรือนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นตามองค์ประกอบกราฟิกที่ชัดเจน โดยมีขอบข้างตัวเรือนเสมือนเป็นล้อยางของรถถัง ส่วนตัวเรือนแทนป้อมปืนบนตัวรถถัง หลักการพื้นฐานใหม่จึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานนี้ ส่วนยึดตัวเรือนจะถูกจัดวางไปในแนวเดียวกับสายนาฬิกาเพื่อคงจังหวะของการออกแบบ ชมเพิ่มเติม

TANK MUST

ในปีค.ศ. 1917 หลุยส์ คาร์เทียร์ (Louis Cartier) ได้นำแรงบันดาลใจจากความคมชัดของเส้นสายต่างๆ มารังสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ให้กับนาฬิกา ขอบข้างตัวเรือนที่ขนานกันเป็นคู่คือเอกลักษณ์อันโดดเด่นของนาฬิการุ่นนี้ ด้วยแรงบันดาลใจจากดีไซน์ มุมมองด้านบนของยานพาหนะที่ใช้ในการออกรบ นาฬิกาเรือนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นตามองค์ประกอบกราฟิกที่ชัดเจน โดยมีขอบข้างตัวเรือนเสมือนเป็นล้อยางของรถถัง ส่วนตัวเรือนแทนป้อมปืนบนตัวรถถัง หลักการพื้นฐานใหม่จึงเกิดขึ้นจากการผสมผสานนี้ ส่วนยึดตัวเรือนจะถูกจัดวางไปในแนวเดียวกับสายนาฬิกาเพื่อคงจังหวะของการออกแบบ

Tank SolarBeat™

กลไกสุดล้ำขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผสานเข้ากับความงดงามเหนือกาลเวลาของดีไซน์ขอบข้างตัวเรือนที่ขนานกันอย่างลงตัว

ดีไซน์

รับแรงบันดาลใจจากมุมมองด้านบนของรถถัง
นาฬิกาเรือนนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นตามองค์ประกอบ
กราฟฟิคที่ชัดเจน คานทรงเหลี่ยมสองชิ้นซึ่ง
ประกบแนบตัวเรือนคือล้อรถถัง ส่วนตัวเรือน
เปรียบเสมือนห้องบังคับการ ผลลัพท์ของ
การออกแบบอันชาญฉลาดคือ ความกลมกลืน
ของตัวเรือนและสายนาฬิกาที่สมดุลสมบูรณ์แบบ

ตำนานและประวัติศาสตร์

ในปีค.ศ. 1917 หลุยส์ คาร์เทียร์ (Louis Cartier) ได้นำแรงบันดาลใจจากความคมชัดของเส้นสายต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ให้กับนาฬิการุ่นแทงก์ (Tank) ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นคานสองชิ้นที่ประกบตัวเรือนทรงเหลี่ยม

ตำนานและประวัติศาสตร์

ในปีค.ศ. 1917 หลุยส์ คาร์เทียร์ (Louis Cartier) ได้นำแรงบันดาลใจจากความคมชัดของเส้นสายต่างๆ มาสร้างสรรค์เป็นรูปทรงใหม่ให้กับนาฬิการุ่นแทงก์ (Tank) ซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นคานสองชิ้นที่ประกบตัวเรือนทรงเหลี่ยม

การรังสรรค์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

สะท้อนให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าสไตล์ต่างๆ และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตเรือนเวลาที่มีความละเอียดซับซ้อน แม้วันเวลาล่วงเลยนาฬิกาแทงก์ (Tank) ยังคงเป็นชิ้นงานแห่งวิวัฒนาการเสมอมา