Trinity fine jewellery collection - Cartier

วันครบรอบของไอคอน

เป็นเวลาถึงหนึ่งร้อยปีที่ทรินิตี้ (Trinity) ได้นำแหวนมาเรียงร้อยกัน ราวกับเป็นโอกาสในการสานสัมพันธ์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี้คือข้อความที่คาร์เทียร์เลือกที่จะส่งต่อออกไปตลอดทั้งปี
การเฉลิมฉลองทรินิตี้ (Trinity) ก็คือการเฉลิมฉลองให้คาร์เทียร์

การออกแบบใหม่และชิ้นงานขนาด XL: ไอคอนร่วมสมัย

เพื่อฉลองครบ 100 ปีของทรินิตี้ (Trinity) คาร์เทียร์ได้สร้างสรรค์ดีไซน์ใหม่ขึ้นสองแบบ นั่นคือ ความเรียบหรูและบริสุทธิ์ทว่าท้าทาย ควบคู่ไปกับการรังสรรค์กำไลข้อมือขนาด XL ที่เป็นผลงานอันโดดเด่น และแหวนอันมีเอกลักษณ์ในรุ่น XL ขึ้นมาอีกครั้ง

ตำนานและประวัติศาสตร์

แหวนอันเป็นไอคอนนี้คือการผสมผสานระหว่างอัญมณีและประติมากรรม ความนุ่มนวลอย่างหญิงและความแข็งแกร่งอย่างชาย มีลูกเล่นและเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากจินตนาการของหลุยส์ คาร์เทียร์ในปี 1924 ที่ทรินิตี้เริ่มปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ของคาร์เทียร์

รังสรรค์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

แหวน ทรินิตี้ เดอ คาร์เทียร์ Trinity de Cartier ผสมผสานสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ ที่มาของแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด