วัฒนธรรมและความมุ่งมั่น

วัฒนธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

คาร์เทียร์สำรวจประวัติศาสตร์ ความเชื่อขององค์กร ความใจกว้างและความเป็นเลิศ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับผ่านมูลนิธิคาร์เทียร์เพื่อศิลปะร่วมสมัย Fondation Cartier pour l'art contemporain, โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์ Cartier Women's Initiative และมูลนิธิคาร์เทียร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ Cartier Philanthropy

มูลนิธิศิลปะร่วมสมัยของคาร์เทียร์

มูลนิธิคาร์เทียร์เพื่อศิลปะร่วมสมัย  Fondation Cartier pour l'art contemporain

ก่อตั้งขึ้นในปี 1984 มูลนิธิสนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะและอำนวยสถานที่จัดแสดงงานสำหรับศิลปินจากทั่วโลก เพื่อเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์ Cartier Women's Initiative

โครงการเพื่อสตรีของคาร์เทียร์เป็นโครงการระดับนานาชาติที่ให้การสนับสนุนและยกย่องบรรดาผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกในทุกๆ ปีตั้งแต่ปีค.ศ. 2006

มูลนิธิคาร์เทียร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ Cartier Philanthropy

มูลนิธิคาร์เทียร์เพื่อเพื่อนมนุษย์ Cartier Philanthropy ทำงานเพื่อปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีและเด็กที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคด้อยพัฒนา

MÉTIERS D'ART

คาร์เทียร์มุ่งมั่นสนับสนุนเทคนิกศิลปะและวิชาอาชีพเหล่านี้ผ่านการอนุรักษ์ รังสรรค์ และส่งต่อผ่าน Maison des Métiers d’Art, Cartier Jewellery Institute and Glyptics