เมติเยร์ ดาร์ต (Metiers D'Art)

MÉTIERS D'ART

คาร์เทียร์มุ่งมั่นในการส่งเสริมและสานต่องานศิลปะ โดย Maison des Métiers d’Art, Cartier Jewellery Institute ได้ทำงานร่วมกับในช่างเจียระไน glyptician ระดับอาจารย์คนสุดท้าย เป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นนี้

MAISON DES MÉTIERS D’ART

คาร์เทียร์ได้ก่อตั้งเมซง เดส์ เมติเยร์ ดาร์ต (Maison des Métiers d’art) ขึ้นที่ลาโช เดอ ฟง (La Chaux-de-Fonds) ในปี 2014 เพื่อจุดประสงค์ในการอนุรักษ์ รังสรรค์เทคนิคใหม่ๆ และแบ่งปันองค์ความรู้ทางศิลปะ

สถาบันเครื่องประดับคาร์เทียร์

ในปี 2002 คาร์เทียร์ได้ก่อตั้งสถาบันเครื่องประดับคาร์เทียร์ (Cartier Jewellery Institute) ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานฝีมือด้านเครื่องประดับผ่านการฝึกอบรมเฉพาะบุคคลเพื่อการพัฒนาชิ้นงาน

ศิลปะการสลักอัญมณี GLYPTICS

...หรือศิลปะแห่งการแกะสลักอัญมณีเนื้อแข็งและวัสดุมีค่า ด้วยความหลงใหลตลอดจนเป็นการสืบสานเทคนิกแบบดั้งเดิม คาร์เทียร์จึงร่วมงานกับหนึ่งในช่างเจียระไน glyptician ระดับอาจารย์คนสุดท้าย ในปี 2010