Beautés du Monde

คอลเลคชั่นเครื่องประดับชั้นสูงโบเต้ ดู มงด์ (Beautés du Monde) เฉลิมฉลองให้กับความงามอันหลากหลายตามธรรมชาติ คาร์เทียร์ยินดีที่จะต้อนรับท่านสู่บูติคสาขาต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับชิ้นงานรังสรรค์ประดับอัญมณีชั้นสูงของเรา
5 รายการ

ไวท์โกลด์ ประดับรูเบลไลท์ ออนิกซ์ และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับรูเบลไลท์ ออนิกซ์ และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับรูเบลไลท์ ออนิกซ์ และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับรูเบลไลท์ ออนิกซ์ และเพชร

ไวท์โกลด์ ประดับรูเบลไลท์ ออนิกซ์ และเพชร